Kontakt

Římskokatolická farnost Kunštát

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Nám. ČSČK 98
679 72 Kunštát
tel. 604 538 482
e-mail: rkf.kunstat(zav)biskupstvi.cz
www.farnostkunstat.cz

Statistiky

Počet zobrazení článků : 83525

PřihlášníPOŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15. 10. do 21. 10. 2018

Den

Liturgická oslava

Hodina

Pondělí 15. 10.

Památka svaté Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Úterý 16. 10.

Úterý 28. týdne v mezidobí

18:00

Sychotín

18:00

Růžencová pobožnost.

Středa 17. 10.

Památka svatého Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

17:30

Svátost smíření pro děti.

18:00

Za děti a mládež naší farnosti.

do 20:00

Adorace a svátost smíření.

Čtvrtek 18. 10.

SVÁTEK svatého Lukáše, evangelisty

7:00 Lipka

Za všechny nemocné naší farnosti.

18:00

Růžencová pobožnost.

Pátek 19. 10.

Pátek 28. týdne v mezidobí

17:30

Svátost smíření.

18:00

Za Miroslava Horáka, jeho rodiče, rodiče Sedláčkovy a Marii Hanušovu.

Sobota 20. 10.

Sobota 28. týdne v mezidobí

Sobotní památka Panny Marie

7:30

Růžencová pobožnost.

8:00

Za rodiny a manžele naší farnosti.

19:00

Soukromá a tichá adorace do 20 hod.

Neděle 21. 10.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MISIJNÍ NEDĚLE

8:00

Za farníky.

11:00

Za rodinu Hansgutovu a Bednářovu.

Za rodinu Chmelovu a za Boží ochranu a pomoc.


SETKÁNÍ NAD PÍSMEM bude v úterý v 19:30 na faře.


RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI budou od 2. října takto: ve farním kostele v úterý a čtvrtek od 18 hodin, v Sychotíně v pondělí, úterý a čtvrtek také od 18 hodin.


MISIJNÍ NEDĚLE bude 21. října, při mších svatých SBÍRKA NA MISIE, od 14 hod program pro děti, od 17 hod. program pro dospělé.


SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA v Kunštátě bude v neděli 28. října při obou mších svatých.


SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - čtvrtek 1. listopadu, mše svaté v 17:00 Sebranice a 18:30 Kunštát.


PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH v pátek 2. listopadu, mše svaté v 7:00 Kunštát na úmysl Svatého otce, 17:00 Sebranice a 18:30 Kunštát, hřbitovní kostelík na Lipce.


PETICE NA OCHRANU MANŽELSTVÍ k podpisu na stolku v kostele.


Podpořte zřízení památníku KARDINÁLA TOMÁŠE ŠPIDLÍKA v Boskovicích zakoupením památeční pohlednice za 50 Kč u paní Ježkové v prodejně textilu na náměstí.

----------------------------------------------------------------------------------

úterý v 18:00 v obcích
středa v 18:00 (během školního roku zvláště pro rodiče s dětmi)
čtvrtek v 7:00 v kostele sv. Stanislava (zimní období) nebo v kostele Ducha Svatého na Lipce (hřbitovní kostelík, od svátku Seslání Ducha Svatého do Dušiček)
pátek v 18:00
neděle v 8:00 a 11:00 (9:30 v Sebranicích)

v obcích
1. úterý v měsíci Zbraslavec
2. úterý v měsíci Hluboké
3. úterý v měsíci Sychotín
4. úterý v měsíci Nýrov/Voděrady