a nabízí v letošním roce bonus 1.000 kč pro farnost za každého nového podporovatele